O nas

[{"id":"syQE5-CUs5","type":"header","data":{"text":"KP SPORT","level":2}},{"id":"7tdV10_k-2","type":"paragraph","data":{"text":"Powsta\u0142o w listopadzie 2009 roku ze wsp\u00f3\u0142pracy Marka Siwik, Jakuba Lempskiego i Joanny Delikat, na bazie projektu internetowego CKS Live w Ciechocinku. Z hobbistycznego przedsi\u0119wzi\u0119cia, maj\u0105cego na celu pokazywanie regionalnych rozgrywek sportowych, rozro\u015bli\u015bmy si\u0119 do przedsi\u0119biorstwa pokazuj\u0105cego rocznie setki r\u00f3\u017cnorakich relacji na \u017cywo z wydarze\u0144 sportowych. "}},{"id":"gnBlA7jOIw","type":"paragraph","data":{"text":"Obecnie realizujemy transmisj\u0119 zar\u00f3wno telewizyjne jak i internetowe z pe\u0142n\u0105 opraw\u0105 graficzn\u0105, komentarzem i systemem powt\u00f3rek."}},{"id":"eQR06wdOZT","type":"paragraph","data":{"text":"Od pocz\u0105tku dzia\u0142ania mocno stawiali\u015bmy na solidno\u015b\u0107 dzia\u0142ania, rzetelno\u015b\u0107, d\u0142ugofalow\u0105 wsp\u00f3\u0142prac\u0119, nowinki techniczne w realizacjach i dostosowanie si\u0119 do portfela mo\u017cliwo\u015bci klient\u00f3w."}},{"id":"ud06bNaV64","type":"paragraph","data":{"text":"Za nami wsp\u00f3\u0142praca przy najwa\u017cniejszych imprezach sportowych
- lekkoatletyczna Diamentowa Liga (Chorz\u00f3w 2022, 2023)
- Igrzyska Europejskie - Lekkoatletyka (Chorz\u00f3w 2023)
- Mistrzostwa \u015awiata Junior\u00f3w  w Short Track (Gda\u0144sk 2022)
- Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy (Bydgoszcz 2022)
- mecze kobiecej Euroligi i EuroCup z udzia\u0142em dru\u017cyny VBW Arka Gdynia (2021,2022,2023)
- UEFA Futsal Champions League (2023\/2024)
- UEFA Womens Champions League (2015\/2016)
- Mistrzostwa \u015awiata Junior\u00f3w na \u017bu\u017clu (Guestrow, Kings Lynn, Pardubice 2016)
- zawody je\u017adzieckie CSI4* 4Foulee | Pozna\u0144 (2014-2023)
- kobiecy turniej tenisa ziemnego ITF Bella Cup | Toru\u0144 (2010-2019)
- wy\u015bcig kolarski La Coupe du Pr\u00e9sident de la Ville de Grudzi\u0105dz (2010-2023)
i wiele wiele wiele innych..."}}]